Vi kan alla drabbas av svåra situationer i livet. Oftast är de övergående och vi kommer vidare på egen hand, men ibland kan vi behöva ta professionell hjälp för att bryta ett negativt mönster.

om psykoterapi

Eftersom det finns många anledningar att gå i terapi, finns det inte en metod som passar alla. Dina behov och mål har betydelse för vilken behandling som passar just dig eller din familj i er aktuella livssituation. Tillsammans ska vi hitta de vägar som passar dig/er bäst. Med min inriktning som familjeterapeut tar jag emot hela eller delar av familjen. Både i grupp och individuellt – barn och ungdomar, föräldrar och par.

Anledningar att söka hjälp kan till exempel vara:
– en känsla av uppgivenhet
– nedstämdhet som inte går över
– en känsla av att inte duga eller svag självkänsla
– att hamna i ständiga konflikter
– oro, ångest eller sömnproblem
– beroendeproblematik
– självskadebeteende

nalle-bw

HUR GÅR DET TILL?

Vi träffas först tre gånger för att kartlägga vad som är problematiskt och hur vi tillsammans kan arbeta för förändring. Du får möjlighet att känna efter om personkemin fungerar och att du får förtroende för mig som terapeut.

Därefter bestämmer vi upplägg för terapin. Vi träffas regelbundet under en kortare eller längre period beroende på dina behov. Vi pratar både om problem och svårigheter, och om mål och önskningar. Vi söker orsaker till dina tankar, känslor och ditt agerande så att du ska må bättre och komma vidare i livet.
Du är välkommen kontakta mig på telefon för en 30 minuters inledande konsultation utan kostnad.

nalle-bw

DINA BEHOV AVGÖR

Beroende på var i livet du befinner dig och hur din/er livssituation ser ut. Lägger jag stor vikt på att hitta vägar och arbetssätt som passar just dig. Tillsammans ska vi hitta de vägar som passar dig bäst.

nalle-bw

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

Jag arbetar utifrån ett systemiskt och relationellt perspektiv med en psykodynamisk grundsyn. Som terapeut utgår jag ifrån ett helhetsperspektiv där dina känslor, tankar, handlingar, din kropp och omvärld påverkar varandra. Psykodynamisk psykoterapi utgår från att dina tidigare livserfarenheter har betydelse för ditt sätt att hantera och förstå din nuvarande livssituation.

Målet är att du ska få en förståelse och kunna bearbeta det som ligger till grund för dina svårigheter. Det kan hjälpa dig i ditt sätt att förhålla dig till andra människor och att hantera olika situationer. Ökad insikt och förståelse skapar möjligheter till positiva förändringar.

Min utgångspunkt är att bidra till själv utveckling och ökad självinsikt. 

TIDSBOKNING

När du bokar tid, uppge gärna namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan återkoppla till dig. Välkommen med din bokning.