Stiftelsen stödjer levnadsvillkoren för barn och unga genom bidrag till idella föreningar och organisationer.

Stiftelsen stödjer levnadsvillkoren för barn och unga genom bidrag till idella föreningar och organisationer.

Vi stödjer ideell barn- och ungdomsverksamhet

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne stödjer prioriterade verksamheter utifrån våra stadgar och inriktningen är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

Om stiftelsen

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne skapades år 1927 genom en donation av Ernst August Bång och delar normalt årligen ut 4 – 6 miljoner kronor till ideella föreningar och organisationer för att förbättra de sociala levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärk­sam­mar stiftelsen årligen en eller flera personer som har gjort betydel­sefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet.
Läs mer >>

people-g918aea1bc_1920sv

Föreningsbidrag

Ideella föreningar, organisationer och stiftelser som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag. Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer kan inte erhålla bidrag. Bidrag kan sökas för sociala ändamål i första hand inom Sverige, för aktiviteter riktade till barn och unga upp till 21 år.
Stiftelsen ger bidrag till projekt och aktiviteter som föreningar genomför för barn och ungdomar, dvs. inte generella verksamhetsbidrag.
Läs mer >>

1920-desk1.jpg

Ansökan och anvisningar

Information om de olika stegen för att söka bidrag
Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.
Digitalt ansökningsförfarande
Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem mellan 1 oktober och 31 januari. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari kl. 23.59. Alla sökande får besked per e-post.
Läs mer >>

flowers-g47c3780a1_1920

Hedersstipendium

Stiftelsen delar varje år ut ett hedersstipendium. Syftet med utmärkelsen, som utdelas av Stiftelsens styrelse, är att hedra och uppmärksamma person för insatser inom det sociala området och att stimulera till fortsatt socialt engagemang. Utmärkelsen tilldelas person eller personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser eller visat prov på nytänkande inom någon eller några områden som Stiftelsens stadgar och gåvobrev anger som mål eller inom verksamheter till vilka stiftelsen beviljar bidrag.
Läs mer >>

Skärmavbild 2023-02-02 kl. 19.34.26

Stiftelsens hedersutmärkelse 2022 och tidigare stipendiater

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne tilldelar Elin Wernqvist och Ida Hellrup stiftelsens hedersutmärkelse år 2022 för deras avgörande arbete att grunda och utveckla Barnrättsbyrån, vilken erbjuder praktiskt, socialt och juridiskt stöd, rådgivning och hjälp till barn för att kunna hävda sina mänskliga och lagstadgade rättigheter – utifrån barnets egna behov och uppdrag.
Läs mer >>

Kontaktinformation

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne
Föreståndare: Elis Envall
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon:  070-023 43 40
Begränsad telefontid, enligt aktuella uppgifter på telsvarare. Övrig tid nås Stiftelsen via post och e-post.
E-post: bangs@telia.com
Org.nr 802000-5073
Bankgiro 5335-1367