Djur och natur har en positiv påverkan på vårt välbefinnande. Hästar har dessutom en otrolig förmåga att läsa av oss människor och kan spegla våra känslor.

HÄSTUNDERSTÖDD terapi

Att använda sig av hästen som hjälpmedel i ett terapeutiskt eller pedagogiskt syfte kan vara mycket hjälpsamt. Hästen har en hälsofrämjande effekt som kan ge både tröst, trygghet och närhet och fyller många funktioner genom att skapa mening struktur och tydlighet. Aktiviteter i samvaro med hästar erbjuder en miljö som både är förutsägbar och innehållsrik bestående av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion och ett känslomässigt engagemang som får oss att vara i nuet.

iterapi vänder sig till skolor, socialtjänst och andra organisationer för en behandlingsinsats där man arbetar pedagogiskt och terapeutiskt med häst. Insatsen kan även erbjudas som en privat terapi.

Vad är hästunderstödd terapi? 
Avsikten med insatser som görs där hästen medverkar är inte att lära människor att rida utan insatsen ska komplettera och understödja en påbörjad behandling eller en pedagogisk insatts. Inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg, familjeterapi och inom specialpedagogisk verksamhet kan hästen och hästens miljö fungera som medhjälpare för att ge stöd och behandling.

Hästen kan vara en brygga till terapeuten och göra det lättare att uttrycka känslor och tankar.
Miljön kring hästarna är strukturerad, förutsägbar. Den ger ett sammanhang och skapar trygghet att utforska, bearbeta, sätta gränser etc.
Aktiviteter som ingår i (HUT) kan bland annat beskrivas som meningsskapande, varierande, motiverande, fysiska, engagerande och verkliga
Kontakten med hästar och natur minskar stress och ger fysisk och psykisk återhämtning. Hästar stimulerar kroppens lugn och ro-system, oxytocin frisätts
Hästunderstöddterapi (HUT) kan även bidra till stärkt självkänsla, bättre motoriska färdigheter och social träning vilket ökar barnens möjlighet att klara av t ex skolarbete och förbättra psykosociala förmågor (Trættenberg, 2006). 

Jag hade så mycket ångest och orkade inte ta mig till skolan, det fick mig att må ännu sämre och gjorde att jag isolerade mig mer och mer. Jag kände mig helt värdelös och hade en ständig negativ bild av vad andra tänkte om mig. När jag kom till stallet var jag tvungen att flytta fokus från mig själv till hästen. Det fick mig att må bra, att sköta och ta hand om en häst som bara fanns där utan att värdera mig. Att jag klarade av att hantera ett så stort djur fick min självkänsla att växa succesivt.”
teddy, alone, abandoned-2383694.jpg
Amanda
elev

TIDSBOKNING

När du bokar tid, uppge gärna namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan återkoppla till dig. Välkommen med din bokning.